Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11 - Sách giáo viên

Lời nói đầu
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp là hoạt động giáo dục bắt buộc trong nhà trường. Để hỗ trợ các nhà trường và giáo viên trong việc tổ chức và thực hiện tốt Chương trình Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh lớp 11, nhóm tác giả biên soạn cuốn sách Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11 – Sách giáo viên. Cấu trúc cuốn sách gồm hai phần:
Phần 1. Giới thiệu Chương trình và hướng dẫn tổ chức Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11: Giúp các nhà quản lí, giáo viên hiểu rõ hơn về Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp nói chung và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 11 nói riêng trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; về đặc điểm, mục tiêu, nội dung chương trình, con đường hình thành và phát triển năng lực cũng như cách đánh giá kết quả hoạt động. 
Giới thiệu cách tổ chức Sinh hoạt dưới cờ và Sinh hoạt lớp để giáo viên và cơ sở giáo dục tham khảo. Các nội dung được viết ở đây cũng chỉ là những gợi ý, không phải là các nội dung bắt buộc đối với các nhà trường.
Phần 2. Hướng dẫn tổ chức thực hiện các chủ đề: Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp thường xuyên theo chủ đề. Tương ứng với 9 chủ đề trong sách học sinh, sách giáo viên sẽ làm rõ hơn mục tiêu của các chủ đề với các nhiệm vụ dành cho học sinh và các hoạt động giáo viên có thể tổ chức trên lớp để hướng dẫn học sinh thực hiện các nhiệm vụ và trải nghiệm thường xuyên mọi lúc, mọi nơi…; qua đó củng cố kiến thức và rèn luyện các kĩ năng hướng đến các phẩm chất và năng lực cần hình thành. Các hoạt động đánh giá đặc biệt được chú trọng, nhất là hoạt động tự đánh giá – cơ sở quan trọng để phát triển và hoàn thiện nhân cách. 
Để hoàn thành cuốn sách này, nhóm tác giả xin chân thành cảm ơn các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục, những đóng góp của các thầy, cô giáo, các nhà trường, bạn đọc quan tâm và những tác giả với nhiều tài liệu 
bổ ích – nguồn tư liệu vô cùng quan trọng đã được minh hoạ và tham khảo trong quá trình biên soạn. 
Nhóm tác giả mong nhận được những đóng góp của các thầy, cô giáo và các độc giả để cuốn sách ngày càng hoàn thiện hơn.
                                                                  CÁC TÁC GIẢ

Bell
Để Lại Email
Để nhận thông báo khi có sách mới
Loading...
×