Hoạt động trải nghiệm Lớp 5 - Sách giáo viên

Các thầy, cô thân mến!
Trong Chương trình Giáo dục phổ thông, Hoạt động trải nghiệm là 
hoạt động giáo dục bắt buộc trong nhà trường. Thời lượng dành cho Hoạt động trải nghiệm ở mỗi lớp là 105 tiết/năm học. Để hỗ trợ nhà trường và giáo viên trong việc tổ chức Hoạt động trải nghiệm cho học sinh lớp 5, đáp ứng yêu cầu đổi mới 
căn bản và toàn diện giáo dục cũng như giúp giáo viên thực hiện tốt 
Chương trình Giáo dục phổ thông, chúng tôi biên soạn bộ sách Hoạt động trải nghiệm 5 – sách giáo khoa, Hoạt động trải nghiệm 5 – sách giáo viên và 
vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 5.
Bộ sách được biên soạn bám sát Chương trình Hoạt động trải nghiệm,
đặc biệt đã tuân thủ những yêu cầu về mục tiêu, yêu cầu cần đạt, nội dung, phương pháp và đánh giá mà Chương trình quy định.
Cuốn sách Hoạt động trải nghiệm 5 – sách giáo viên gồm hai phần:
Phần 1: Những vấn đề chung về Hoạt động trải nghiệm trong Chương trình Giáo dục phổ thông. Trong phần này, nhóm tác giả mong muốn giáo viên, các nhà quản lí giáo dục hiểu rõ hơn về Hoạt động trải nghiệm lớp 5. Nội dung của phần này đề cập đến quan niệm về Hoạt động trải nghiệm, đặc trưng của
Hoạt động trải nghiệm và các thành tố cơ bản của Hoạt động trải nghiệm như:
mục tiêu, yêu cầu cần đạt, nội dung, các loại hình Hoạt động trải nghiệm,
phương pháp giáo dục, quy trình tổ chức và đánh giá Hoạt động trải nghiệm.
Phần 2: Hướng dẫn thực hiện các chủ đề Hoạt động trải nghiệm. Phần này hướng dẫn cụ thể từng chủ đề hoạt động. Mỗi chủ đề được cấu trúc theo các phần: Yêu cầu cần đạt; Chuẩn bị; Gợi ý tổ chức hoạt động theo tuần. Ở mỗi tuần đều có hướng dẫn chi tiết Sinh hoạt dưới cờ, Hoạt động giáo dục theo chủ đề và Sinh hoạt lớp.
Để đảm bảo hiệu quả trong việc tổ chức các Hoạt động trải nghiệm trong nhà trường, trong Phần 2, các tác giả đã đưa ra những gợi ý, hướng dẫn giáo viên cách thức tổ chức hoạt động trong từng chủ đề. Các chủ đề được hướng dẫn trong phần này tương ứng với các chủ đề Hoạt động trải nghiệm đã được biên soạn trong sách giáo khoa.

Bell
Để Lại Email
Để nhận thông báo khi có sách mới
Loading...
×