Kết nối tác giả

Hoạt động trải nghiệm

SGV Hoạt động trải nghiệm

Tác giả:
Bùi Ngọc Diệp - Phó Đức Hòa (Chủ biên) - Nguyễn Hà My - Đặng Thị Thanh Nhàn - Nguyễn Huyền Trang

Số trang:
156

Kích thước:
19 x 26,5

Giá bán:
36.000 VNĐ

Nhà xuất bản:
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Năm xuất bản:
2019
Bell
Để Lại Email
Để nhận thông báo khi có sách mới
Loading...
×