Hoạt động trải nghiệm

Hoạt động trải nghiệm

1. Các câu hỏi, thảo luận về chuyên môn, chương trình học xin vui lòng gửi về địa chỉ email sau:
Email: lienhe@sachthietbigiaoduc.vn
Công ty Cổ phần Phát hành sách Giáo dục sẽ hồi đáp trong thời gian sớm nhất.
2. Các câu hỏi về kỹ thuật, tính năng của nền tảng Tập huấn xin vui lòng gửi về địa chỉ email sau:
Email: contact@sachthietbigiaoduc.vn
3. Các câu hỏi khác, xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 024.6253.4305 - 024.6265.7745     

Bell
Để Lại Email
Để nhận thông báo khi có sách mới
Loading...
×