Kết nối tác giả

Mĩ Thuật 1

Tác giả:
Nguyễn Tuấn Cường - Nguyễn Thị Nhung (đồng Chủ biên) - Lương Thanh Khiết - Trần Thị Hương Ly - Hà Thị Quỳnh Nga - Phạm Văn Thuận - Nguyễn Thị Tuệ Thư

Số trang:
100

Kích thước:
19 x 26,5

Giá bán:
42.000 VNĐ

Nhà xuất bản:
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Năm xuất bản:
2019
Bell
Để Lại Email
Để nhận thông báo khi có sách mới
Loading...
×