Kết nối tác giả

Tiếng Việt 1 - Tập 1

Tác giả
Đỗ Việt Hùng (Tổng Chủ Biên) - Lê Phương Nga (Chủ biên) - Thạch Thị Lan Anh

Số trang
328

Kích thước
19 x 26,5

Giá bán
73.000 VNĐ

Nhà xuất bản
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Năm xuất bản
2020

Clip Giới thiệu sách giáo khoa Tiếng Việt 1

Bell
Để Lại Email
Để nhận thông báo khi có sách mới
Loading...
×