Kết nối tác giả

Tiếng Việt 1 - Tập 2

Tác giả:
Đỗ Việt Hùng (Tổng Chủ Biên) - Lê Phương Nga (Chủ biên) - Thạch Thị Lan Anh - Lương Thị Hiền

Số trang:
276

Kích thước:
19 x 26,5

Giá bán:
62.000 VNĐ

Nhà xuất bản:
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Năm xuất bản:
2019

Clip Giới thiệu sách giáo khoa Tiếng Việt 1

Bell
Để Lại Email
Để nhận thông báo khi có sách mới
Loading...
×