Kết nối tác giả

Tiếng Việt 1 - Tập một

Tác Giả
Đỗ Việt Hùng (Tổng chủ biên) - Lê Phương Nga (Chủ biên) Thạch Thị Lan Anh

Số trang
200

Kích thước
19 x 26,5 cm

Giá bán
35.000VNĐ

Nhà xuất bản
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Năm xuất bản
2019

Clip Giới thiệu SGK Tiếng Việt 1:

                     

Bell
Để Lại Email
Để nhận thông báo khi có sách mới
Loading...
×