Vở bài tập Mĩ thuật 3

Tác giả
Nguyễn Tuấn Cường - Nguyễn Hồng Ngọc - Nguyễn Thị Nhung (đồng Chủ biên) - Lương Thanh Khiết - Nguyễn Ánh Phương Nam - Võ Thị Nguyên - Phạm Văn Thuận

Số trang
40

Kích thước
17 x 24

Giá bán
8000

Nhà xuất bản
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Năm xuất bản
2022
Bell
Để Lại Email
Để nhận thông báo khi có sách mới
Loading...
×